Förskolans styrdokument

Förskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. (PDF, 318 KB)

I och med förändringen av skollagen 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform. Det innebär att förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet.