Välkommen till Uppsävja förskola

Förskolan ligger i Uppsävja-Bergsbrunna, med nära anknytning till naturen. Vårt arbetssätt är utforskande och vi arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg. Vi utgår från projekt där barns delaktighet och inflytande är det styrande redskapet.

Vår förskola består av fyra åldersnära barngrupper som arbetar i två block: Lunsen och Johansbo. 

Hos oss välkomnas ditt barn till en hoppfull förskola med lustfyllt och meningsfullt lärande. Tillsammans med barnen vill vi forma ett demokratiskt hållbart samhälle.

                     Barn bygger spindelnät