Välkommen till Uppsävja förskola

Uppsävja förskola är belägen i Bergsbrunna villaområde, intill Lunsens natursköna strövområden. Förskolan välkomnar barn i åldrarna ett till fem år. Verksamheten är uppdelad på fyra avdelningar. En avdelning för de yngre barnen ett till två år, en avdelning för barn i åldrarna tre år samt två avdelningar för barn i åldrarna fyra till fem år. Åldersindelningen styrs av efterfrågan i kön och verksamheten anpassas därefter.

                     Barn bygger spindelnät

Uppsävja förskola arbetar naturinriktat med inspiration från Reggio Emilia filosofin.