Block och avdelningar

Förskolan är indelad i två block De yngsta barnen tillhör Lunsen och de äldre barnen tillhör Johansbo. Varje block är sen indelat i mindre grupper som kallas avdelningar.

Lunsen 1-4 år

  • Röd 1-2 år
  • Gul 2-4 år

Johansbo 4-6 år

  • Grön 4 - 5 år
  • Blå   5 - 6 år
Uppdaterad: