Lunsen Röd

På Lunsen Röd går barn i åldrarna ett till två år.
Vi är ute varje dag och går ofta på utflykter i närområdet där den närliggande skogen erbjuder många intressanta och spännande upptäckter. Även vilan sker utomhus där barnen sover i sina egna vagnar.

       Barn som balanserar på stubbe  Två barn som pekar på svamp  Nalle och kotte
 
Vi berättar sagor i olika former sagolåda, bok, flanosaga eller fritt berättande med hjälp av figurer.

       Saga med figurer  Sångfigur hönan  Barn häller vatten

 Barnen har i vår tillgängliga och inspirerande miljö många möjligheter till kreativitet och skapande. Genom våra rutiner skapar vi trygghet och kontinuitet vilket är viktigt för de yngsta barnen. 

17 juli 2017