Johansbo Blå

På Johansbo Blå går barn i åldern fyra till fem år. 
  Titta på larv med förstoringsglas                         

Barnen som går på Blå har under hösten visat stort intresse för siffror och matematik. Vi har arbetat utomhus med kort där barnen får olika uppdrag. Ibland själva, ibland med en kamrat eller i grupp.
-Hitta något som är 1 dm långt?
-Hur många kottar får plats i en kvadrat, 1dm x 1dm?
-Hitta en liten sten.

 Hur långt är grässtrået  Hur många kottar  Uppdragskort matematik hitta liten sten

 Vi har fokus på natur, teknik och miljöfrågor som speglas i projekten som väljs utifrån barnens intressen.

17 juli 2017