Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skollagen 2010:800 Kap 4 § 13)

Dessa möten finns på förskolan:

  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal/introduktionssamtal
  • Forum för föräldrainflytande
  • Barnråd

Här kan du läsa mer om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

Uppdaterad: