Information till vårdnadshavare

Vi använder vi oss av föräldraaktiv heldagsintroduktion vilket innebär att barnet och du som förälder är med oss i verksamheten under några dagar. 

Din uppgift som förälder är att vara med ditt barn i verksamheten och introducera henne/honom tillsammans med pedagogerna på förskolan.

Tid: Klockan 09.00-10.00 första dagen.
Därefter kommer vi överens med er föräldrar om hur introduktionen kommer att se ut.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Information till vårdnadshavare