Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Föräldraenkät Uppsävja förskola 2018 (PDF, 263 KB)

4 september 2018