Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät Uppsävja förskola 2017 (PDF, 265 KB)

9 maj 2018