Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Föräldraenkät Uppsävja förskola 2019 (PDF, 272 KB)

Uppdaterad: