Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Föräldraenkät Uppsävja förskola 2021 (PDF, 232 KB)

Uppdaterad: